کدامیک از مخازن زودتر پر

۶۴ درصد مخازن سدها در ایران پر شد کيونما

استفتائات KHAMENEI IR کدامیک از مخازن زودتر پر
9 فروردین 1398
کيونما
loading...
( کدامیک از مخازن زودتر پر ) س 1567 شخصی کالایی را از فردی خریداری کرده است به این شرط که در طی دو ماه همه پول آن را [ کدامیک از مخازن زودتر پر ]
loading...
loading...