کاشت سبزه با بذر ریحان

آموزش کاشت انواع بذر در خانه کيونما

مرکز آموزش دپارتمانهای هتلداری آشپزی کافی شاپ کاشت سبزه با بذر ریحان
6 شهریور 1398
کيونما
loading...
( کاشت سبزه با بذر ریحان ) امضا تفاهم نامه رسمي و دريافت مجوز جهت برگزاري دوره هاي دپارتمانهاي هتلداري با [ کاشت سبزه با بذر ریحان ]