کارخانه تولیدی فرآورده های گوشتی مشهد

آتش گرفتن کارخانه ایرانی کاله در کربلا کيونما

8 خرداد 1398
کيونما
loading...
( کارخانه تولیدی فرآورده های گوشتی مشهد ) [ کارخانه تولیدی فرآورده های گوشتی مشهد ]
loading...