پته دوزی روی مانتو

روبان دوزی گل رز زیبا روی لباس کيونما

سفره آرایی شب یلدا seemorgh ایده های پولساز من مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به پته دوزی روی مانتو
6 مرداد 1398
کيونما
loading...
( پته دوزی روی مانتو ) سفره آرایی شب یلدا یلدا واژه ای سریانی است و به معنای ولادت است ولادت خورشید مهر و ایده به تنهایی ارزشی ندارد چیزی که به ایده ارزش می دهد اجراآن است هنر [ پته دوزی روی مانتو ]
loading...