نوحه الا یا ایها الساقی سیب سرخی

اجرای تصنیف الا یا ایها الساقی توسط همایون شجریان کيونما

31 تیر 1398
کيونما
loading...
( نوحه الا یا ایها الساقی سیب سرخی ) [ نوحه الا یا ایها الساقی سیب سرخی ]
loading...