نوبت دهی بیجار

نوبت دهی آنلاین کيونما

دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی کردستان بایگانی اخبار دانشگاه کردستان نوبت دهی بیجار
21 خرداد 1398
کيونما
loading...
( نوبت دهی بیجار ) برگزاری جلسه هیئت امناء مجمع خیرین سلامت استان با حضور نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه کردستان با 9500 دانشجو در 8 دانشکده و مجموع 45 رشته تحصیلی یکی از دانشگاه‌های [ نوبت دهی بیجار ]
loading...