معنی قلب بنفش

ایا شما می دونین معنی انواع قلب در اموجی ها به چه معناست ؟ کيونما

4 خرداد 1398
کيونما
loading...
( معنی قلب بنفش ) [ معنی قلب بنفش ]