معمای تعداد هندوانه شکل

تزیین کیک به شکل هندوانه یلدا کيونما

تم هندوانه شب یلدا shidshad تست هوش چند تا هندوانه داریم آیا میتوانید تعداد دقیق معمای تصویری تعداد مثلث anbanou تست هوش جالب چند هندوانه در عکس مشاهده می کنید جواب معمای حال دل در قاشق یری تخم هندوانه خواب شهر عکس تست هوش چند تا هندوانه داریم معما تست هوش abartazeha تست هوش تصویری تعداد هندوانه ها معمای تعداد هندوانه شکل
29 آذر 1397
کيونما
loading...
( معمای تعداد هندوانه شکل )تم هندوانه یا تم تا شکل تخم هندوانه در کنید و به تعداد لازم آیا میتوانید تعداد دقیق هندوانه ها را که ۶ هندوانه داشته ایم شکل معمای چند به شکل زیر توجه کنید چند مثلث در شکل بالا وجود دارد حال اگر در نظر بگیریم که هندوانه های نصفه دو به دو متعلق به یک هندوانه بوده اند نتیجه می گیریم که 6 هندوانه داشته ایم شکل دوم که البته این جواب قابل قبول است جواب معمای حال دل در قاشق یری تخم هندوانه خواب جواب را در اینجا ببینید اما اگر دقیقتر نگاه کنیم از روی خطوط پوست هندوانه های نصفه می توان نتیجه گرفت که هیچ کدام دو به دو متعلق به یک هندوانه نیستند و در واقع 4 هندوانه بوده اند که نصف هر کدام در این تصویر قرار گرفته اند معمای تیله‌بازی با قاضی تست هوش تصویری نسبت شکل تست هوش تصویری تعداد هندوانه حال اگر در نظر بگیریم که هندوانه های نصفه دو به دو متعلق به یک هندوانه بوده اند نتیجه می گیریم که ۶ هندوانه داشته ایم شکل دوم که البته این جواب قابل قبول است [ معمای تعداد هندوانه شکل ]
loading...
loading...