مسمومیت با پودر لباسشویی

اشنای پودر مخمل02156574663 کيونما

استفتائات طهارت KHAMENEI IR گندزداییوکاربرد ودستور العمل گندزداهای رایج سایت مسمومیت با پودر لباسشویی
21 خرداد 1398
کيونما
loading...
( مسمومیت با پودر لباسشویی ) س 70 اگر قسمت پایین آب قلیلی که به‌طور سرازیر و بدون فشار به پایین می‏ریزد با نجاست گندزداییوکاربرد ودستور العمل گندزداهای رایج سایت بهداشت محیط ایران بهداشت [ مسمومیت با پودر لباسشویی ]
loading...