مدل مانتو شانتون سدری

آموزش برش یک مدل مانتو کیمونو بدون الگو، آموزش خیاطی جلسه دویست نودوششم کيونما

17 بهمن 1398
کيونما
loading...
( مدل مانتو شانتون سدری ) [ مدل مانتو شانتون سدری ]