غیبت توجیه

احکام روزه حجت الاسلام فلاح زاده قسمت ۱5 کيونما

درگاه خدمات الکترونیک انتظامی عناوین تعرفه‌ها مدارک توجیه غیبت مشمولان بررسی توسط معاونت وظیفه عمومی استان ها درخواست توجیه غیبت پلیس 10 اخبار پلیس 10 شرایط توجیه غیبت مشمولان غایب سازمان وظیفه عمومی ناجا توجیه غیبت شرایط توجیه غیبت مشمولان غایب ایسنا اعلام شرایط توجیه غیبت asriran جزئیات غیبت توجیه پذیر سربازی اخبار پلیس 10 غیبت توجیه
9 مرداد 1392
کيونما
loading...
( غیبت توجیه )ثبت درخواست توجیه غیبت توجیه عدم صدور مجوز تحصیلی با احتساب هزینه درخواست های توجیه غیبت مشمولان توسط وظیفه عمومی استان ها بررسی می شوند سرهنگ رحمان ۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی درخواست توجیه غیبت پلیس 10 ثبت شده است کریمی با بیان اینکه پس از درخواست توجیه غیبت دو حالت برای فرد وجود دارد اظهارکرد یا غیبت این فرد توجیه شده و اضافه خدمتش بخشیده می شود و می‌تواند معافیت بگیرد یا حالت دوم این است که فرد مدارکش موردقبول واقع نمی‌شود و باید به سربازی برود مشمولانی که به یکی از جهات زیر وارد غیبت اولیه شده باشند غیبت آنان موجه بوده و از جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا شرایط توجیه غیبت مشمولان غایب را تشریح کرد کریمی با بیان اینکه پس از درخواست توجیه غیبت دو حالت برای فرد وجود دارد اظهارکرد یا غیبت این فرد توجیه شده و اضافه خدمتش بخشیده می شود و می‌تواند معافیت بگیرد یا حالت دوم این است که فرد مدارکش موردقبول واقع نمی‌شود و باید به سربازی برود کریمی با بیان اینکه پس از درخواست توجیه غیبت دو حالت برای فرد وجود دارد گفت یا غیبت این فرد توجیه شده و اضافه خدمتش بخشیده می شود و می‌تواند معافیت بگیرد یا حالت دوم این است که فرد مدارکش موردقبول واقع نمی‌شود و باید به سربازی برود [ غیبت توجیه ]
loading...
loading...