شرایط استخدام راننده آمبولانس در اورژانس

مرگ تلخ بیمار اورژانسی در بابل به خاطر بستن راه خودروی آمبولانس کيونما

1 آذر 1397
کيونما
( شرایط استخدام راننده آمبولانس در اورژانس ) [ شرایط استخدام راننده آمبولانس در اورژانس ]