دوخت پیرهن ساده با حریر

آموزش تصویری دوخت شومیز حریر مجلسی این قسمت اتصال برش ها کيونما

23 اسفند 1397
کيونما
loading...
( دوخت پیرهن ساده با حریر ) [ دوخت پیرهن ساده با حریر ]
loading...
loading...