حرکت قطار از سربندر به اهواز

گزارش شبکه سعودی حرکت نفتکش های ایران به ونزوئلا کيونما

28 اردیبهشت 1399
کيونما
loading...
( حرکت قطار از سربندر به اهواز ) [ حرکت قطار از سربندر به اهواز ]