توربافی

بزرگترین مرکز توربافی در چابهار افتتاح شد کيونما

جزیره قشم جاذبه های گردشگری ایران توربافی
16 بهمن 1397
کيونما
loading...
( توربافی ) طرح جامع قشم جزیره قشم واقع در تنگه هرمز به موازات سواحل سرزمین مادر با گسترده ای [ توربافی ]
loading...