تصویر جنین سقط شده پنج هفته ای

اثرات استعمال سیگار بر سلامت مادر جنین کيونما

14 شهریور 1399
کيونما
loading...
( تصویر جنین سقط شده پنج هفته ای ) [ تصویر جنین سقط شده پنج هفته ای ]