انشا بار کج به منزل نمیرسه

بار کج نمی رسه به منزل ، ولی الله قاسمی کيونما

ارسال پیام نظر بیان معنوی ناشر آثار استاد پناهیان انشا بار کج به منزل نمیرسه
27 دی 1397
کيونما
loading...
( انشا بار کج به منزل نمیرسه ) من فکر میکنم فقط یک راه درست وجود داره و اگر آدمهای زیادی هستند که در ظاهر به نظر [ انشا بار کج به منزل نمیرسه ]
loading...
loading...