انشاي در مورد خورشيد رفتگر

صحبت های مهم حاج قاسم سلیمانی در مورد عملیات کربلای ۴ در برنامه حالا خورشید کيونما

10 دی 1397
کيونما
loading...
( انشاي در مورد خورشيد رفتگر ) [ انشاي در مورد خورشيد رفتگر ]
loading...
loading...