آموزش رژه

رژه نیروی هوایی ارتش روسیه در 75 سالگرد پیروزی بر آلمان نازی کيونما

15 مرداد 1399
کيونما
loading...
( آموزش رژه ) [ آموزش رژه ]